En ting man bør begrense er å låne penger til å dekke kostnader. Har du lån som du gjerne vil betale ned er det en ting, men hvis du vet at du bruker pengene på å kjøpe deg dagligdagse ting så bør dette unngås. Tar du opp lån for å kjøpe melk og brød er dette et problem som ikke kan løses ved å ta opp gjeld. Da snakker vi om helt primære behov som må unngås ved at du tar deg et annet arbeid, eller tar deg arbeid generelt.

Refinansiere

Refinansiering ses på som et gode som kvalifiserte folk kan ta seg bryet med å bruke. Det er riktig at forbrukslån er bra for mange, men det er også viktig å ikke hoppe for mye fra lån til lån. Du må sitte litt på lånet du har og betale på det. Regn litt på kostnaden av å bytte. Det kan hende at det ikke er så mye.