En kort historie om Norge: Fra viking til i dag

Innlegget er sponset

Norge begynte som en av de geografiske regionene i det gamle Skandinavia. Det ble senere et kongerike som utvidet sine grenser til å bli et middelaldersk skandinavisk imperium. Vikingtiden anses generelt å ha vart fra slutten av 800-tallet til midten av 1000-tallet.

Norges historie er også preget av kriger med Danmark om kontroll over Norge. Landet ble også okkupert av Tyskland under andre verdenskrig. Etter krigen ble Norge et grunnleggende medlem av NATO i 1949 og ble medlem av EU i 1973.

For bedre å forstå hvordan vi kom dit vi er i dag, bør vi se nærmere på viktige historiske perioder.

1. Vikinginvasjon

Vikingene er kjent for sine angrep på de britiske øyer, Frankrike og Øst-Europa. De var også kjent for å handle med det bysantinske riket og det abbasidiske kalifatet.

Vikingtiden er en av de mest kjente periodene i antikkens historie, men den er også en av de mest misforståtte. Det er mange misoppfatninger om hvordan livet var i denne epoken og hva som fikk disse menneskene til å være så voldelige. En misforståelse er at de var blodtørstige villmenn som bare ønsket å drepe alle de kom i kontakt med. Dette kunne ikke vært lenger fra sannheten. Vikingene var faktisk veldig dyktige handelsmenn og oppdagelsesreisende som hadde en dyp respekt for livet så vel som en forseggjort kultur som vi vet lite om i dag.

Les mer om vikingtiden her.

2. Norsk selvstendighet

Den norske selvstendighetsbevegelsen er en politisk bevegelse som søker å avslutte unionen mellom Norge og Sverige, og å etablere en suveren uavhengig nasjon av Norge.

Uavhengighetsbevegelsen ble grunnlagt i 1814 som en av de første moderne uavhengighetsbevegelsene. Den var forankret i rik norsk historie og nasjonalisme, med sterke bånd til 1800-tallets romantiske nasjonalisme som vokste frem i Europa.

Les mer her.

3. Kalmarunionen

Kalmarunionen var en personlig union som fra 1397 til 1523 sluttet seg under en enkelt monark til de tre kongedømmene Danmark, Sverige (da inkludert Finland) og Norge. Kalmarunionen kalles også Kalmarunionen eller på svensk «Kalmarkrigsunionen».

Kalmarunionen ble dannet ved to ekteskap – mellom Margareta (daværende dronning av Danmark) og Erik av Pommern, og mellom John (konge av Danmark) og Philippa (dronning av Norge). Formålet var å danne en ny nordisk maktblokk i Østersjøregionen.

Kalmarunionen var en allianse av Danmark, Norge og Sverige. I 1514 ble Kalmarunionen et personforbund. Dette skjedde da Christian II ble valgt til konge av Danmark og Norge og Kalmar unionskonge. Kalmarunionen varte til 1523 da den kollapset som følge av Sveriges løsrivelse fra unionen etter at Gustav Vasa og protestantismen tok makten i det landet.

Les mer om Kalmarunionen her.

4. Danske imperiet og norsk konstitusjonelt monarki

Det danske riket og det norske konstitusjonelle monarkiet var en union mellom Danmark og Norge. Forbundet varte fra 1814 til 1905.

Det danske riket og det norske konstitusjonelle monarkiet var en union mellom Danmark og Norge. Unionen varte fra 1814 til 1905. I 1814 ble kongeriket Danmark-Norge beseiret av Frankrike i Napoleonskrigene. I juni samme år ble den tvunget til å gi fra seg alt territorium på det kontinentale Europa bortsett fra Norge, som var blitt avstått til Sverige i 1809, men deretter invadert av Napoleon i desember.

Kiel-traktaten tillot Danmark-Norges konge å beholde sin tittel som konge av Norge mens han ga fra seg sin del av suvereniteten over det landet til fordel for Sveriges konge (som ble konge som Karl XIII).

Les mer om Dansketiden og hvordan dette formet Norge til landet vi kjenner til i dag.

5. Andre verdenskrig og okkupasjon av Nazi-Tyskland

Okkupasjonen av Norge av Nazi-Tyskland var okkupasjonen av Norge av Nazi-Tyskland fra 9. april 1940 til den tyske kapitulasjonen 8. mai 1945. Den norske regjeringen gikk i eksil i London, og etablerte sin operasjonsbase der samtidig som de koordinerte militæraksjoner fra utlandet. . Tyskerne innsatte en sivil administrasjon for å drive daglige anliggender i Norge, først ledet av Josef Terboven fra 30. april 1940 til 30. september 1943, deretter av rikskommissær Josef Terboven fra 1. oktober 1943 til 8. mai 1945.

Norge var strategisk viktig for krigsinnsatsen på grunn av havnene og nærheten til tysk territorium. I tillegg kan det gi luftbaser for de allierte til å angripe aksestyrker i Nord-Europa.

Har du planer om å besøke forskjellige historiske steder rundt om i Norge? Bruk en lånekalkulator for forbrukslån for å finne det beste for deg.